Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2021

Sejarah Nabi dan Agama Perlu ditinjau Kembali

Sejarah nabi dan agama telah di tulis oleh banyak ahlinya pada masa kuno. Baik sejarah agama Islam, Kristen, Yahudi dan seterusnya. Beberapa penulis sejarah agama Islam ternama masa lalu antara lain : Wahab bin Munabbih, wafat 114 H Al-Imam Ali bi Hamzah al-Kasai an-Nahwi, wafat 189 H Sahl bin Abdullah at-Tustari, wafat 283 H Al-Amin al-Mukhtar Izzul Malik Muhammad bin Abdul Malik al-Musabbihi, wafat 420 H dan (mungkin) yang paling terkenal adalah Ibnu Katsir, atau Ismail bin Umar al-Qurasyi bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zara al-Bashri ad-Dimasqa, al faqih asy-syafii, Imaduddin al-hafizh Abu al-FIda, wafat 774 H. Membaca kisah dalam buku para ahli sejarah masa lalu, membawa pemikiran lebih jauh, yaitu keselarasan antara kisah dalam buku tersebut dengan sejarah manusia yang disimpulkan oleh para ilmuwan sejarah masa kini. Beberapa ketidakselarasan tersebut bisa dipahami, karena ilmuwan sejarah masa kini memiliki beberapa pandangan baru yang tidak dimiliki oleh sejarawan semasa Ibnu